Ohlédnutí zpět - prvním koupacím dní na Labi v roce 2002

Na prvním koupacím dní na Labi v roce 2002 pořádaném obÄ?anskou iniciativou „Žijící Labe“ (Lebendige Elbe) se zúÄ?astnilo 90.000 lidí v plavání v Å™ece, v koupacích oslavách, a v mnoha jiných akcích. ÄŒetné zprávy o koupacím dni v tisku, televizi a rozhlase zprostÅ™edkovaly půvabný obraz krajiny Å™eky Labe od ÄŒech až po Severní moÅ™e.

 

Koupací den na Labi 2002 pÅ™ispÄ›l k tomu, že se již uvažuje o zřízení říÄ?ních plováren na Å™ece Labe. Řeka se opÄ›t stala souÄ?ástí lidského vÄ›domí. Lidé na Labi ukázali svým nasazením, že mají radost z bezprostÅ™ední blízkosti své Å™eky k přírodÄ›.

 

Koupacím dnem na Labi 2005 bychom chtÄ›li získat vytvoÅ™ení dalších obÄ?anských iniciativ pro ochranu přírody a vody na Å™ece Labe a jejich přítocích. ChtÄ›li bychom podpoÅ™it vÅ¡echny, kteří na tÄ›chto zámÄ›rech pracují.

 

Více dojmů z koupacího dne na Labi 2002