Labe žije!

Labe je vzorným příkladem pro naše evropské řeky. Za posledních patnáct let po sjednocení Německa se Labe ze špinavé odpadní stoky postupně proměnilo v řeku s kvalitou koupací vody. Co se odehrálo na Labi od roku 1990, je opravdový zázrak a povzbuzující znamení naděje:

  • Od roku 1989 se snížil stav zneÄ?iÅ¡tÄ›ní o 60 – 70 %Stav chloridů uhlovodíků, rtuti a jiných jedovatých látek se snížil o 98 %.
  • Kopce pÄ›ny a umírání ryb již patří do minulosti.
  • Od roku 1990 vzniklo podél Labe víc než 239 Ä?istiÄ?ek vody, z toho 61 v ÄŒeské Republice a jedna v Rakousku.
  • Více než 220 chránÄ›ných krajin se podílí na zotavení Å™eky
  • Losos opÄ›t zdomácnÄ›l v Å™ece Labe. OpÄ›t je možno spatÅ™it stále Ä?astÄ›ji veslaÅ™ské sportovce a rybáře. Na nÄ›kolika místech příjdou ulovené ryby rovnou na talíř.

OpÄ›t je možno si oblíbit Å™eku, která byla jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÄ›kolika lety zneÄ?iÅ¡tÄ›na. Její bÅ™ehy umožňují koupání, odpoÄ?inek a vychuntnání si odpoÄ?inku. Obyvatelé polabské krajiny se stále více ztotožňují se „svojí“ Å™ekou. Koupací dny jsou tomu důkazem a pokraÄ?ují v této promÄ›nÄ› Å™eky.