Světové dědictví Labe

NÄ›mecká organizace Pomoc životnímu prostÅ™edí a nakladatelství z Hamburgu v NÄ›mecku Grüner + Jahr usilují v rámci svého projektu „Žijící Labe“ mimo jiné také o to, aby Ä?ásti Å™eky Labe byly uznány svÄ›tovou organizací UNESSCO jako svÄ›tové dÄ›dictví.

 

Za tímto úÄ?elem navÅ¡tívili poÅ™adatelé tohoto projektu za podpory nÄ›meckého spolkového ministerstva pro životní prostÅ™edí v letech 1998 a 1999 hojný poÄ?et obcí v NÄ›mecku a ÄŒeské Republice, aby pořádali putovní výstavu, pomocí které informovali místní obyvatelstvo podle požadavků svÄ›tové organizace UNESSCO. Na veÅ™ejnosti bylo shromáždÄ›no stovky podpisů podporující registraci jako svÄ›tová kulturní krajina. Vznikla kniha fotografií „‘Žijící Labe“ doprovázející putovní výstavu, kde je zachycena vize svÄ›tového kulturního dÄ›dictví organizace UNESSCO v působivých fotografiích a textech. NÄ›mecká organizace Pomoc životnímu prostÅ™edí vypracovala v roce 1998 studii k proveditelnosti svÄ›tového kulturního dÄ›dictví Labe, kterou požadoval nÄ›mecký spolkový úřad pro ochranu životního prostÅ™edí. V roce 2003 organizovali partneÅ™i projektu sympozium v Hamburgu s titulem: „Labe svÄ›tová kulturní krajina organizace UNESSCO – příležitost pro ekonomický a ekologický rozvoj oblasti v okolí Å™eky Labe“. Na sympóziu byla odhlasována charta k důslednému rozvoji oblasti Labe, kterou již podepsalo mnoho lidí.

 

V Ä?ervenci 2004 organizace UNESSCO uznala drážÄ?anské louky v okolí Labe jako svÄ›tovou kulturní krajinu. Což znamená důležité vítÄ›zství v jedné etapÄ› projektu „Žijící Labe“! DřážÄ?anské údolí s Å™ekou Labe je nyní pod nejvyšší mezinárodní ochranou svých znamenitých kulturních bohatství a ekologicky důležitých drážÄ?anských luk. Náasledující oblasti jsou také chránÄ›ny organizací UNESSCO: biosférická rezervace Å™eky Labe Dessau-Wörlitzer Gartenreich, stavby v architektonickém stylu Bauhaus ve mÄ›stÄ› Dessau a Lutherovo památní místo. Další Ä?ásti Labe mají potenciál se stát kulturním dÄ›dictvím: ÄŒesko-Saské Å výcarsko, mÄ›lÄ?iny na bÅ™ehu moÅ™e (obojí je již přírodní dÄ›dictví), nebo oblast das Alte Land (kulturní krajina).

 

NÄ›mecká organizace Pomoc životnímu prostÅ™edí a nakladatelství Grüner + Jahr a jeho partneÅ™i budou nadále temperamentnÄ› usilovat o ochranu této jedineÄ?né oblasti Å™eky.