Bobr se vrací

PÅ™i povodni zaplavené lužiny jsou doslova rájem pro mnoho druhů živoÄ?ichů a rostlin. Zde rostou sukovité jilmy a duby. BobÅ™i staví své hrady. PÅ™i soumraku loví netopýři a láskou zaslepené rosniÄ?ky jsou slyÅ¡et na kilometrové vzdálenosti. V NÄ›mecku byla pÅ™eci jenom naruÅ¡ena ekologická rovnováha říÄ?ních lužin. Mnoho lužin bylo pÅ™emÄ›nÄ›no v hospodářské lesy. Hráze zamezují pÅ™irozeným záplavám cestu do lesů. Řeka obdržela nazpÄ›t 450 hektarů půdy urÄ?ené k záplavám v oblasti lužin Lenzener Elbtalaue mezi mÄ›sty Snackenburg a Lenzen. Do nových lužin se navrátili bobÅ™i. V sousedících vlhkých lukách se opÄ›t usadil vzácný druh labutÄ› zpÄ›vné.

 

Bobr se stal také symbolem německé organizace Pomoc životnímu prostředí (Deutsche Umwelthilfe) v projektu „Žijící Labe“. Postaráme se o to, aby řeky mohly opět přirozeně pracovat, aby se otevřely cesty pro putovní druhy ryb, aby lidé opět poznali přírodu na břehy svých řek.

 

Popis Bobra

 

Vzhled: zakulacené tÄ›lo, Å¡edá až tmavÄ›-hnÄ›dá nebo Ä?erná srst, plochý ocas, plovací blány mezi prsty na zadních konÄ?etinách. Délka: 75 – 90 cm, váha: 18 – 30 kg. NejvÄ›tší hlodavec v EvropÄ›. Hustota chlupů: na zádech: 12.000, na bÅ™iÅ¡e 23.000 chlupů na cm2. Tato ochlupení udržuje bobra v suchu a teple. Z tohoto důvody byly bobří kůže dříve tak oblíbené.

 

Způsob života: výteÄ?ný plavec a potápÄ›Ä?. Žije v rodinách. RodiÄ?e a mláÄ?ata žijí spolu v prvním a druhém roce života. Aktivní v noci. Poráží stromy. Na bÅ™ehu Å™ek staví pozemní lužiny. V bažinách a rybnících staví hrady s navrstveného rostlinného materiálu. Přístup do nory se nachází pod vodou. Staví až 100 metrů Å¡iroké a 1 metr vysoké pÅ™ehrady a pÅ™esnÄ› reguluje tímto způsobem hladinu vody. KromÄ› slonů je bobr jediný savec, který aktivnÄ› pÅ™izpůsobuje své prostÅ™edí svým potÅ™ebám a znaÄ?nÄ› pÅ™etváří krajinu.

 

Potrava: kůra, větve a listí měkkých dřevin, vodní a bažinaté rostliny jakož i polní plody. Skladuje pod vodou kmeny stromů a větve jako zásoby na zimu.

 

Ohrožení: Bobr byl vystaven bezohlednému pronásledování za úÄ?elem získání bobří kůže, masa a pohlavních žláz koncem 19. století po celé EvropÄ› a Asii. PÅ™ežil pouze v oblasti dolní Å™eky Rhône, stÅ™edním Labi, v jižním Norsku a v pÄ›ti oblastech na východÄ›.

 

Úspěšná ochrana přírody: Díky intenzivní ochranÄ› a pomocí nového vysazení osídlil bobr svá bývalá útoÄ?iÅ¡tÄ›. Stal se symbolem nÄ›mecké organizace pro Ochranu životního prostÅ™edí (Deutsche Umwelthilfe). Aby se bobr usadil vÅ¡ude, pořádá nÄ›mecká organizace pro Ochranu životního prostÅ™edí (Deutsche Umwelthilfe) akci „Ochrana bobra pro žijící Å™eky a potoky“.