Å ance pro lososa

Losos je jedním z mála úspÄ›chů ochrany přírody. V NÄ›mecku jsou pÅ™edevším známy projekty znovuosídlení lososem v Å™ekách Rýn a stÅ™ední Labe, které probÄ›hly v pořádku. Od roku 1995 bylo vysazeno celkem 1,6 miliónů mladých lososů v Å™ekách v okolí Labe v oblasti Ä?eského a sasského Å výcarska. Na podzim roku 1998 se navrátilo prvních 27 ryb do svých původních tÅ™ecích oblastí ze své tříleté „mládežnické“ pouti na Grónsko a zpÄ›t do svých domovských Å™ek. 1999 bylo seÄ?teno celkem 76 navrátilců, 200 exemplářů jich bylo v roce 2000.

 

Při pěstování a vysazování mladých lososů bylo dosaženo velkých úspěchů a zkušeností. Bohužel je hodně řek a potoků s dobrou kvalitou vody zastavěno. V rámci lososího projektu na Labi a jeho přítoků bylo vykonáno několik modelových opatření k optimalizaci potoků. Další opatření jsou ještě plánovaná nebo ve vývoji. Při tom hraje spádová oblast v okolí řeky Mulde obzvlášť velkou roli.

 

Popis lososa:

 

Vzhled: mírnÄ› protažený, v příÄ?ném Å™ezu zaoblený, silné zuby, v dobÄ› páření: tmavá záda, namodralé strany, naÄ?ervenalé bÅ™icho, tmavé fleky.

 

Velikost a váha: po 1. roce: 50 - 65 cm, 1,5 - 3 kg, po 2. roce: 70 – 90 cm, 4 – 8 kg , po 3. roce: 90 – 105 cm, 8 – 13 kg, maximálně: 150 cm, 36 kg.

 

Místo líhně: horní toky velkých řek a jejich přítoky.

 

Chování: význaÄ?nÄ› putující ryba, která o velikosti asi 20 cm plave do Severního moÅ™e a poté až na pobÅ™eží Grónska. Po 1 – 3 letech se vracejí tyto ryby zralé ke tÅ™ení do svých domovských vod. Po tÅ™ení vÄ›tÅ¡ina lososů zahyne.

 

Ohrožení: kanalizování potoků a Å™ek, nepÅ™ekonatelné pÅ™ehradní pÅ™ekážky, motorové lodÄ›, zneÄ?iÅ¡tÄ›ní vody. V žádných nÄ›meckých Å™ekách nežijí ryby, které pocházejí z původních lososů.