17. Ä?ervence 2005 v dobÄ› dovolených pořádají opÄ›t Ä?etné obce, spolky a obÄ?anské iniciativy koupací den na Labi. Mezi Severním moÅ™em a ÄŒeskou Republikou se mnoho lidí bude koupat v chladném přílivu Å™eky Labe a jejich přítocích. Za úÄ?elem pobavení budou pořádány různé akce a oslavy.

 

NÄ›mecká organizace Pomoc životnímu prostÅ™edí (Deutsche Umwelthilfe) vyzývá opÄ›t mÄ›sta a obce, spolky pro ochranu životního prostÅ™edí a přírody, jakož i spolky vodních sportů, hudby a turismu ke spolupráci v roli poÅ™adatelů. PodobnÄ› jako v roce 2002 by se mÄ›ly podílet Å¡koly a různé skupiny mládeže. S odborníky nÄ›mecké vodní záchranné organizace DLRG jsme již v kontaktu. Tato organizace by mÄ›la obstarat ochranu koupajících osvÄ›dÄ?eným způsobem.

 

Tento den budou slavící lidé na Labi a jeho přítocích v dobré spoleÄ?nosti. Na více než 15ti různých Å™ekách v EvropÄ› jsou pořádány koupací dny: na Rýnu, na Å™ece Ebro a Rhône a dokonce na UkrajinÄ›. VÅ¡ude se bude slavit evropský koupací den pod heslem: „Big Jump“ – Velký skok.

 

Seznam pokynů a nápadů k pořádání místní koupací oslavy Vám objasní vše nutné a potřebné, aby se Vaše koupací oslava vydařila:

Downloads

koupden.pdf

1.8 M

manual.pdf

243 K

KoupaniManual.pdf

650 K