Big Jump – Velký skok. Koupání v řekách po celé Evropě

 V posledních 100 letech zchátraly Å™eky Evropy pÅ™estavbou na odpadní kanály. Díky nadmÄ›rnému lidskému využití (zneužití) se v nich ztratil téměř veÅ¡kerý život. Za posledních 25 let zacházejí Evropané s Å™ekami opÄ›t rozumným způsobem. V Å™ekách Rýn, Labe a Loire dosahuje na nÄ›kterých místech říÄ?ní voda mezitím koupací kvality. Rozmanitost druhů rostlin a živoÄ?ichů stoupá. Vracejí se lososi. OpÄ›t je možno rybaÅ™it a pojídat své úlovky bez obav o své zdraví. ObÄ?as je možno slyÅ¡et smích dÄ›tí na bÅ™ehu. Když se pořádnÄ› podíváme, objevíme opÄ›t na urÄ?itých místech život na říÄ?ních plážích, koupající se lidi a nebo kánoe.

 

17. Ä?ervence 2005 se budou po celé EvropÄ› pořádat koupací dny. Roberto Epple, Å™editel organizace European River Networks a iniciátor koupacího dne na Labi prohlásil: „ Jiskra pÅ™eskoÄ?ila na celou Evropu. Mezinárodní koupací den na Labi je pořádán souÄ?asnÄ› s akcí „Big Jump“ – Velkým skokem, prvním evropským koupacím dnem v Å™ekách, na které se podílí mnoho evropských organizací podle vzoru koupacího dne na Labi.“ (www.bigjump.org)

 

Pomocí této soustÅ™edÄ›né akce by se mÄ›lo v mnoha lidech v EvropÄ› probudit nadÅ¡ení pro myÅ¡lenku pÅ™etvoÅ™ení Å™ek a potoků k životním žílám krajin, jejichž lužiny splňují významnou funkci v ekologickém opatÅ™ením proti povodním. Žijící Å™eky jsou životní prostÅ™edí pro živoÄ?ichy a rostliny a souÄ?asnÄ› odpoÄ?inková oblast pro Ä?lovÄ›ka.